Miljö & Kvalitet

Rent Hus arbetar alltid med miljön i åtanke. I takt med att det lanseras nya och mer miljövänliga produkter, ofta högkoncentrerade och snabbare nedbrytbara, förbättras möjligheterna att arbeta på ett sätt som ger minsta möjliga miljöpåverkan. De lokalvårdsprodukter som Rent Hus använder är certifierade och testade. All personal utbildas fortlöpande i miljötänk och dosering.

Alla lokalvårdsuppdrag följs alltid upp genom att företagets arbetsledare utför regelbundna besök på varje objekt. Vid dessa besök görs också en besiktning av lokalvårdens kvalitet. Med detta säkerställer Rent Hus att man levererar den kvalitet på lokalvården som utlovats i offerten. Det är också en av anledningarna till att företaget lyckats behålla det stora flertalet kunder och stadigt växt genom åren.