Verksamhetspolicy

Verksamhetspolicy

Vi vill att våra värderingar skall genomsyra allt vi gör inom företaget och hur vi behandlar personal, kunder och leverantörer och inte minst miljön. Vår verksamhet skall kännetecknas av professionalism, ansvarstagande och servicekänsla.

Kvalitet
Vi arbetar aktivt enligt följande principer:

  • Vi strävar alltid efter att bygga långsiktiga kundrelationer. Vår önskan är att vara tillmötesgående, flexibla och tillgodose kundens behov och önskemål.
  • Vårt sätt att arbeta ses fortlöpande över. Nya metoder och redskap på marknaden provas och utvärderas för att hålla våra arbetsmetoder uppdaterade och för att bibehålla eller om möjligt höja kvaliteten.

Miljö
Vi önskar vara föredömliga inom detta område och alltid låta våra beslut styras av miljöhänsyn

  • Valet av städmetoder, utrustning och maskiner görs med hänsyn till miljöpåverkan och styrs av gällande lagar och förordningar. Produkter som är avsedda att minska eller utesluta användandet av kemikalier premieras och i den mån det är möjligt används miljövänliga alternativ.
  • En låg miljöpåverkan är ett av de viktigaste kriterierna som ligger till grund för val av fordon, när vi uppdaterar vår fordonspark. Vi försöker minimera bilkörning genom god planering och samåkning.

Kompetens
För att fortsätta vara ett konkurrenskraftigt företag ställs det stora krav på flexibilitet och förändringsvilja. Därför ser vi det som nödvändigt att:

  • Kontinuerligt analysera verksamhetens krav och behov och utifrån dessa sätta in fortbildnings- och utbildningsinsatser.
  • Upprätta en kompetensplan för var och en enligt dennes förutsättningar och behov.
  • Uppmuntra alla att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper

Hälsa och säkerhet
Vi vill att all vår personal skall må bra och känna sig trygga i sin arbetsroll. I en stressig och föränderlig miljö är det därför viktigt att:

  • Vi arbetar aktivt och förebyggande för att uppnå en god trivsel bland de anställda. Lyhördhet och tillgänglighet är nödvändigt.
  • Alla medarbetare känner att de kan påverka sin arbetssituation.
  • Vi fortlöpande ser över våra arbetsmetoder och våra medarbetares arbetsbelastning för att undvika belastningsskador, stress och annat som bidrar till ohälsa. Regelbundna riskbedömningar hjälper oss att uppmärksamma och åtgärda faktorer som kan leda till ohälsa

Rent Hus - Varberg och Halmstad

Med kontor i Varberg och Halmstad är vi en helhetsleverantör inom städ och lokalvård från Norra Halland till Båstad i söder. 

Vi erbjuder alltid gratis offert på alla städuppdrag. Kontakta oss för ett kostnadsfritt besök i ditt hem eller på din arbetsplats, så får du ett prisförslag på vad de städtjänster du är intresserad av kommer att kosta.

Rent Hus Kontoret Varberg

Kan vi hjälpa dig? Gratis offert?